banner na výměnu

Aero 30 Service


Dekarbonizace

Motor vozu Aero je všem známý a velmi jednoduchý dvoutakt. Na jeho seřízení není tedy možno nic měnit. Výkon motoru je dán správným seřízením karburátoru a zapalování a v neposlední řadě stupněm opotřebení všech součástí motoru, karburátoru a zapalování. Motor bez příčiny zbytečně nerozebíráme. Ovšem v případě nižšího výkonu, špatného startování, vysoké spotřeby paliva a samozápalů hledáme poruchy. Začínáme vždy od nejjednodušších závad,  napřed v karburátoru, zapalování, a teprve když zjistíme, že jsou všechny tyto součásti v naprostém pořádku, přikročíme k demontáži motoru.

Samozápaly se projeví jako jasné kovové ťukání teplého motoru, většinou při akceleraci. Po vypnutí klíčku běží motor dál a zhasne až po přidání plynu. Samozápaly způsobuje přehřáté místo ve spalovacím prostoru motoru. Mohou to být nevhodně zvolené svíčky, motor přehřátý chudou směsí, velkým předstihem nebo nedostatečným chlazením, ale také karbon usazený ve spalovacím prostoru. A ten se dá odstranit pouze dekarbonizací. Pokud se sami pustíme do demontáže, zde je několik základních rad.

Dekarbonizace je nutná, tedy spíš doporučená po ujetí asi 20 000 km. Vypustíme vodu z chladiče, povolíme kovové pásky a sejmeme hadici mezi hlavou motoru a chladičem. Sundáme kabely ze svíček a matky hlavy povolíme jen o několik závitů. Hlava je většinou připečena s těsněním a tudíž i s blokem motoru. Zásadně nepoužíváme žádného násilí, klínování nebo páčení, mohlo by dojít poškození dosedacích ploch bloku, nebo hlavy motoru. Při takovém poškození je nutno hlavu případně blok motoru přefrézovat a dosedací plochy zarovnat. Protočíme teda motor startérem a komprese hlavu od bloku motoru oddělí. Po tomto oddělení hlavy od bloku zcela vyšroubujeme matky a hlavu sejmeme. Demontujeme svíčky. Spalovací prostor a dna pístů vyčistíme tupým nástrojem od černých usazenin, stykové plochy zbavíme zbytků těsnění. Pracujeme opatrně, nic nesmíme poškrábat. Dbáme, aby karbon ani jiná nečistota nezůstaly ve válcích!!! Od bloku motoru demontujeme "kamínka" a výfuk a vyčistíme také ucpaný tlumič výfuku. Ten zbavíme karbonu nejsnáze vypálením v peci při teplotě 300 stupňů C, ovšem pomůže spíše praktičtější operace. Ta spočívá v tom, že trochou benzínu nalijeme do odpojeného tlumiče a zapálíme. Pokud tlumič přežije (předpokládám, že my ano), oklepeme jej a uvolněné usazeniny vysypeme. Před montáží stěny válců důkladně očistíme a namažeme motorovým olejem. Nasadíme nové těsnění, hlavové šrouby potřeme grafitovou vazelínou. Matky na hlavě dotahujeme postupně, vždy dvě proti sobě, aby se hlava nezkřížila. Namontujeme nové svíčky (nebo vypískované), výfuk, připojíme chladič, hadice a nalijeme vodu. Nemusím zdůraznit, že při výměně používáme nová těsnění, jak pod hlavu tak pod výfuk. Po ujetí několika kilometrů znovu dotáhneme matky hlavy.