banner na výměnu

Aero 30 Service


Rozvodovka s diferenciálem Aero 30


 


Rozvodovka je poslední článek převodového ústrojí, který přenáší hnací moment motoru na kola vozidla. Zároveň převádí točivý podélný moment na příčný. Tento úkol plní soukolí talířového ozubeného kola a pastorku. Tímto soukolím se zároveň snižují otáčky od převodovky a zároveň se tak zvyšuje hnací síla. Pastorek je kuželové ozubené kolo na konci hnacího hřídele z převodovky a je tak hnací částí soukolí. Talířové kolo je hnanou částí soukolí. Diferenciál je soukolí, které umožňuje rozdílné otáčky obou hnacích kol při jejich současném pohonu a je umístěn ve skříni, která je pevně spojena s hlavním ozubeným talířem rozvodovky.


Ilustrační nákres rozvodovky s diferenciálem

 

1. skříň diferenciálu

2. čepy satelitu

3. satelity

4. planetová kola

5. poloosy hnacích kol

6. talířové kolo

7. kuželový pastorek

 


Ve skříni diferenciálu 1 jsou na čepu 2 uloženy otočně dva satelity. Jsou to dvě malá kuželová ozubená kola, která zabírají po obou stranách se dvěma planetovými koly 3. Planetová kola jsou pevně spojenými s oběma hřídeli předních hnacích kol 5. Ke skříni diferenciálu je připevněno talířové kolo 6 redukčního soukolí, s nímž zabírá pastorek 7 poháněný hřídelem z převodovky. S talířovým kolem se otáčí skříň diferenciálu a s ní obíhají kolem dokola také satelity.

 

Satelity jsou v oboustranném záběru s planetovými koly a unášejí je. Odvalují-li se obě hnací kola vozidla po přímé dráze a tím i stejnou rychlostí, otáčejí se obě planetová kola spolu s hnacími koly vozidla rychlostí, která se rovná rychlosti otáčení skříně diferenciálu. Mezi satelity a planetovými koly tak není vzájemný pohyb. Satelity se tedy na svých čepech neotáčejí, jen obíhají kolem dokola se skříní diferenciálu a působí jako zubová spojka obou planetových kol.

 

Při projíždění zatáčky vpravo se poněkud zpozdí pravé planetové kolo ve svém otáčení proti otáčení skříně diferenciálu; tím nastává otáčení satelitů kolem jejich čepů. To pak způsobí zrychlení levého planetového kola ve směru točení skříně diferenciálu. Protože obě planetová kola mají stejně počet zubů, je zrychlení jednoho kola (na vnější straně zatáčky) vždy přesně úměrné zpomalení kola druhého (na vnitřní straně zatáčky).

 

Pokud se ale pravé kolo zastaví na místě, zastaví se tím také jeho planetové kolo. Otáčí-li se pak skříň diferenciálu, začnou se satelity na svých čepech otáčet po pevně stojícím pravém planetovém kole a tím vyrovnávají rozdíl otáček obou kol.Technické parametry rozvodovky Aero 30

 

Počet zubů na pastorku

Počet zubů na talířovém kole

Výsledný převodový poměr

 

 

 

9

42

4,66

8

38

4,75

7

35

5

7

33

4,71

 

 

 

 

ložiska použitá v rozvodovce

hruška

2307, 3307 nebo RIV/8BBNO

35 x 80 x 31, 35 x 80 x 35

talíř

6014, AE 70

70 x 120 x 14, 70 x 110 x 20


Údržba rozvodovky

 

 

 

Rozvodovka s diferenciálem nevyžaduje zvláštní údržbu. Hlavním úkolem je kontrola olejové náplně a těsnost spojů. Rozvodovka je plněna společně s převodovkou jedním plnícím otvorem. Kontrolu provádíme otvorem na levé straně převodovky (ve směru jízdy) a pokud olejovou náplň chceme vyměnit, k vypuštění použijeme zátku na dně převodovky. K plnění použijeme pouze hustý převodový olej, nikdy nepoužíváme směs oleje s vazelinou.