banner na výměnu

Aero 30 Service


Motor

 
 
 
 

Hlava motoru je v původním provedení litinová, pozdější sériové typy byly vybaveny hlavou hliníkovou. Hlava má sedlovitý tvar a zapalovací svíčky jsou ve umístěny šikmo na její pravé straně. Pozdější variantou byla svislá poloha svíček. Hlava je k bloku motoru připevněna šesti závrtnými šrouby. Mezi hlavu motoru a blok se vkládá těsnění. Těsnění je z osinku, oplechované měděným plechem. Hlava má rovněž nálitek k uchycení pryžové hadice, která spojuje motor s horní komorou chladiče. V této hadici byl v některých případech zabudováno čidlo dálkového lihového teploměru chladící kapaliny. I vlastní hlava motoru prošla několika změnami (zejména však změnou kompresního poměru), ale to hlavně při nedostatku benzínu i z důvodu použití různých paliv, lihobenzínové směsi, popř. svítiplynu.

Válce motoru jsou sestaveny v blok válců. Do každého válce ústí sací, přepouštěcí a výfukový kanál. Hrdla sacích a výfukových kanálů mají příruby k připojení karburátoru a sběrného výfukového potrubí. Kliková skříň je hermeticky utěsněna a má jen takový prostor, aby se dosáhlo potřebného stlačení zápalné směsi, protože spodní část klikové skříně tvoří zároveň pracovní prostor motoru. Kliková skříň je rozdělena do dvou komor, neboť každá komora tvoří s válcem nedílný celek. V hlavě válců je vytvořen spalovací prostor sedlového tvaru.


Pracovní oběh dvoudobého zážehového motoru má tyto podoby:

- první doba - sání, komprese

- druhá doba - expanze, výfuk

U dvoudobého motoru Aero 30 probíhá pracovní oběh ve dvou dobách (taktech), tj. během jedné otáčky klikového hřídele.

 

I. doba

obrázky pracovního procesu motoru jsou ilustrační

Píst se pohybuje z dolní úvrati (DÚ) do horní (HÚ). Nad pístem je směs (která tam byla dříve přivedena) pohybem pístu stlačována. Pod pístem v utěsněné klikové skříni vzniká při pohybu pístu nahoru podtlak. Krátce před HÚ otevře píst při pohybu nahoru svou spodní hranou (resp. otvory v pístu) sací kanál a do klikové skříně se nasává směs. Nad pístem je tedy komprese (stlačování směsi) a pod pístem po otevření sacího kanálu sání směsi do klikové skříně.

 

 

II. doba

 

V HÚ pístu je nad pístem stlačená směs zapálena elektrickou jiskrou od zapalovací svíčky. Směs rychle shoří (expanze), vyvinutým tlakem je píst tlačen do DÚ a tím koná práci. Jakmile píst při svém pohybu dolů uzavře spodní hranou sací kanál, je nasátá směs v klikové skříni pohybem pístu stlačována. Nad pístem je expanze a pod pístem je stlačování směsi v klikové skříni. Před DÚ píst při svém pohybu otevře nejprve svou levou horní hranou kanál výfukový a výfukové plyny svým přetlakem unikají velkou rychlostí z válce ven. Vzápětí otevírá pravá horní hrana pístu kanál přepouštěcí a před tím stlačená směs v klikové skříni vzniká rychle tímto kanálem nad píst, do pracovního prostoru válce. Směs proudící nad píst naráží při svém pohybu na deflektor, který ji usměrňuje směrem nahoru tak, že napomáhá svým pohybem k lepšímu vypláchnutí válce od zplodin hoření. Deflektor též zabraňuje, aby čerstvá směs vstupující nad píst do válce, neunikala výfukovým kanálem přímo ven. Dále činnost motoru pokračuje první dobou.