banner na výměnu

Aero 30 Service

Převodovka

Standardní převodovka třicítky byla třístupňová, s jedním stupněm vzad. Čtyřstupňové převodovky byly využity pouze u nesériových typů třicítek. V základě byly použity dva typy stromečků. V prvním provedení mělo na stromečku kolo pro zpětný chod 11 zubů, jedničkové 15, dvojkové 24 zubů a na hřídeli stálého záběru bylo zubů 30. Po změně mělo na stromečku kolo pro zpětný chod 11 zubů, jedničkové 15, dvojkové 22 zubů a na hřídeli stálého záběru bylo zubů 30. Tyto použité počty zubů na jednotlivých kolech stromečku zůstávaly již beze změn. Původní celková šířka kola první rychlosti však musela být zmenšena, protože od vozu výrobního čísla 1 200 byla provedena změna ložiska pastorku talířového kola z původní šířky 31 mm na 35 mm a s tím byla zároveň spojena změna utěsnění hřídele. Z původního koženého těsnění se změnilo na simering a miska byla nahrazena maticí. Změny v počtech zubů zaznamenalo dvojkové kolo. Poměrně rychlá dvojka (22/24) dobře vyhovovala více otevřeným vozům, avšak u těžších limuzín, a navíc při plně obsazeném vozu, už přestávala zaručovat dobrou stoupavost. To vedlo nejprve k tomu, že se na posuvném kole objevilo 24 zubů a na předloze 22, (stálý poměr 4,66). Při použití u otevřených sportovních vozů bylo vytýkáno, že je pro ně tento převod příliš pomalý a tak od vozu sériového čísla 1 600 došlo k úpravě na "zlatý střed". Dvojkové posuvné kolo dostává 23 zubů, ale počet zubů na stromečku zůstává na 22 (stálý převod 4,71). Změny převodů zakončilo ještě korigování ozubení na stálém převodu stromečku od 1 800 vozu , a to tak, že se změnil počet z původních 30 zubů na 29. Takto se kromě dvojky zrychlila i jednička. Co se týče diferenciálu s rozvodovkou, bylo ozubení v původním provedení kuželové. Je výrobně levnější, ale zároveň náchylnější k opotřebení a hlučnější a nedá se vyrobit s větším převodem, který vyžaduje poměrně vysoký počet zubů na pastorku. Proto bylo změněno na soukolí kuželové se zakřivenými zuby. Ty mají v tomto provedení vyšší pevnost. Na pastorku lze také použít vyšší počet zubů a tím docílit větší převod. Převod na pastorku a talíři se měnil od 9/42 (stálý převod 4,66) přes 8/38 (stálý převod 4,75) až po 7/33 (stálý převod 4,71).

 

Avšak již v roce 1936 nabízel Aero-Service cennou novinku pod heslem "Opatříme Váš vůz Aero 30 tichým soukolím". Tou je možnost montáže soukolí typu Gleason. Montáž trvala jeden a půl dne a i s výměnou soukolí, montáží nového ložiska a velmi přesným seřízením, které je pro tento typ soukolí nezbytné, stála 750,- Kč.

          

N

1

2

3

R