banner na výměnu

Aero 30 Service

 
Spojka

 

Spojka je zařízení, které slouží ke krátkodobému přerušení hnacího momentu od motoru k převodovce. Ke spojce se dostaneme po demontáži spojkového víka mezi motorem a převodovkou. Je umístěna v setrvačníku a je ovládána mechanicky. Mezi přítlačným talířem a setrvačníkem je umístěna lamela spojky, na kterou je přinýtováno obložení. Tlakem osmi přítlačných obvodových pružin na přítlačný talíř je lamela přitlačována k čelní ploše setrvačníku. Síla stlačení pružin se seřizuje osmi šrouby, které procházejí vnitřkem těchto pružin. Matice těchto šroubů jsou zajištěny závlačkami. Je důležité, aby všech osm přítlačných pružin bylo seřízeno stejně, aby záběr spojky nebyl trhaný a přitlačení lamely bylo stejnoměrné po celé dosedací ploše. Třením vznikajícím mezi čelními plochami lamely a přítlačným talířem se přenáší hnací síla ze setrvačníku. Seřízení kroku spojky se pak provádí na táhle spojky, vedoucím od pedálu k hřídeli vypínací vidličky. Vy vysouvacím ústrojí spojky musí být zachován také určitý "mrtvý chod" pedálu, tj. určitá malá vůle pedálu (asi 15 - 20 mm). Je to nutné proto, aby bylo při uvolněném pedálu zajištěno dokonalé sepnutí spojky. Mrtvý chod pedálu nesmí být naproti tomu příliš velký, spojka by pak nevypínala naplno.


 

Jako mnoho dalších celků na třicítce prošla i spojka různými stádii vývoje a změn. Prvních zhruba 1 600 vozů mělo mezi hnaným hřídelem spojky a hlavním hřídelem převodovky vloženou pružnou Hardy spojku o průměru 120 mm, lamela byla o průměru 227 mm, obložení na ní bylo nýtováno 16 měděnými nýty 4 mm a ložisko typu SKF6011 s rozměry 55/100/12. V další variantě (od 30. vozu 47 série) měla lamela 12 zářezů, průměr 215 mm, a obložení na ní bylo nýtováno 24 měděnými nýty, ložisko SKF6011X s rozměry 55/90/18.


 

Údržba spojky spočívá v pravidelném mazání vypínacího ústrojí, čep vidliček spojky mažeme olejem každých 500 km, pozdější provedení čepu je vybaveno maznicemi. Dále je nutno mazat spojkové ložisko a to olejem dvěma otvory v krytu ložiska. Není na škodu promazat i styčné plochy vypínacích vidliček a náboje spojky.


Hlavní závady spojky:
 
spojka klouže - mastné či spálené obložení, opotřebené obložení, závada na mechanickém ovládání spojky, spojková lamela není zcela přitlačena z důvodu malých vůlí na vypínacích páčkách
 

spojka zabírá nepravidelně - pedál či mechanické ovládání vázne, příliš velký mrtvý chod pedálu, prohnutá či jinak poškozená lamela, spálené a vysypané obložení, vyhřáté či popraskané pružiny

 

spojka je v záběru i při plném vyšlápnutí pedálu - příliš velký mrtvý chod pedálu, slepené obložení, špatně seřízená spojka, velké vůle v mechanickém ovládání, lamela se volně neposouvá na hřídeli, zadřené ložisko, popraskané přítlačné pružiny, prohnutá či jinak poškozená lamela