banner na výměnu

 

Aero 30 Service


Spouštěč


Elektrický spouštěč slouží k roztáčení (startování) motoru. Proud k jeho pohonu dodává akumulátorová baterie. Spouštěč (Scintilla) je sériový elektromotor pro 6V napětí s výkonem cca 0,6 HP a 9 zuby na pastorku, modely 3175, P-0,6HP F6V, LU144301. Použitý spouštěč je od firem Scintilla a Magneton a jedná se o typ s nožním zasouváním pastorku. Spouštěč je konstrukčně sestrojen podobně jako dynamo, tedy má kotvu s cívkami a kolektorem, otáčející se mezi póly elektromagnetického pole, vznikajícího mezi póly magnetů upevněných v kostře (statoru) spouštěče. Spojení kotvy a elektromagnetů je sériové, tj. za sebou a prochází jimi plný proud. Ten je také spouštěčem z akumulátorové baterie odebírán. Spouštěč nesmí pracovat bez řádného zatížení, neboť může dojít až k nebezpečnému zvýšení otáček a tím k jeho poškození, popř. i úplnému roztržení tělesa spouštěče. Proud z akumulátorové baterie je přiváděn kartáčky do kolektoru. Jeden z kartáčků je spojen s kostrou spouštěče a tedy i s kostrou vozidla. Pastorek se zasouvá mechanicky tlakem nohy na výsuvnou páku a stejnou pákou dochází k sepnutí kontaktů od baterie. Nožní páka zasahuje vidličkou na jednom konci do zasouvací objímky spojené s pastorkem a umístěné posuvně na konci hřídele kotvy. Pastorek je spojen s s pouzdrem objímky volnoběžkou. Toto spojení zajišťuje protočení pastorku při naskočení motoru a to i v případě, že tlak nohou na vypínací páku není ukončen ihned po naskočení motoru.


 


Spouštěč nevyžaduje žádné náročné údržby. Je ale třeba kontrolovat stav uchycení, při povolení matic může dojít ke zkřížení spouštěče a tím ji jeho poškození. Dále je třeba kontrolovat pevnost přichycení a čistotu plusového kabelu od akumulátoru. Povolené kabely nevedou správně  proud a spouštěč nemusí pracovat v požadovaném rozsahu. Znečištěné dosedací plochy mají za následek také sníženou činnost spouštěče. Pokud se spojovací oko kabelu při startování nadmíru zahřívá, je to známka znečištěných dosedacích ploch. Dosedací plochy je nutno udržovat v naprosté čistotě, stejně jako svorky na akumulátoru.